HORTEN GESTALTTERAPI

Terapi - Samtale

 

HortenH

 

 

Rune Adde Bjørnsen

Horten

Gestaltterapeut 

 

Kan tilby:

- Gestaltterapi

- Psykoterapi

- Individualterapi

- Gruppeterapi

- Samtale

 

 

 

Når livet er vanskelig... og du trenger en å snakke med

som det gjerne er for alle fra tid til annen.
Og vanskelighetene gjør at vi sitter fast, opplever fravær av mening,
manglende glede og energi, livskriser, konflikter i familien eller på jobben,
er det godt å samtale med en som kan være med å sortere i det som kan oppleves
som kaos av tanker, følelser og handlinger.

 

 

Rune Adde Bjørnsen
Torvet 6 A
3181 Horten
 
TLF. 90690204
runebjoe@online.no